Vacature lid Raad van Toezicht

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft een vacature voor een vrijwilligersfunctie binnen de Raad van Toezicht. Heb jij die kennis van, of grote belangstelling voor digitale ontwikkelingen die we zoeken?

Bibliotheek Achterhoekse Poort is een openbare bibliotheek midden in de Achterhoekse samenleving. Met haar zes vestigingen in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek biedt zij de inwoners ruimte voor ontmoeting, inspiratie en educatie. Daarbij worden steeds nieuwe vormen aangewend om haar doelstellingen te realiseren. Het gaat dan om het bevorderen van geletterdheid, leesplezier, digitale inclusie, digitaal burgerschap en een leven lang ontwikkelen. De nadruk ligt meer en meer op culturele maatschappelijke educatieve programmering waarbij de collectie ondersteunend is.

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een 

Lid Raad van Toezicht "digitale ontwikkelingen in de samenleving"

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit een voorzitter en drie leden. De RvT toetst of de directeur-bestuurder bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Verder toetst de RvT of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Hieruit vloeit voort dat de RvT toezichthouder, klankbord en werkgever is van de directeur-bestuurder. De RvT volgt de Governance Code Cultuur.

Functieprofiel

Natuurlijk heb je affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting. Daarnaast beschik je over kennis en/of een grote belangstelling voor digitale ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toepassing van gen AI), en heb je oog voor de mogelijke consequenties hiervan in het domein van de maatschappelijk educatieve bibliotheek.

In het functieprofiel op onze website vind je alle informatie die betrekking heeft op de omvang en samenstelling van de RvT, het profiel van de RvT als geheel en competenties en achtergrond van de individuele leden.

De juiste kandidaat zal worden voorgedragen om vervolgens deel te nemen als lid van de RvT en tijdens de eerste vergadering formeel, conform het bepaalde in de Statuten van de Stichting, worden benoemd.

Procedure

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 23 juni 2024. In de daaropvolgende week zal een eerste selectie van kandidaten plaatsvinden en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn aanwezig de directeur-bestuurder en een lid van de RvT. Vervolggesprekken worden zo snel mogelijk daarna in overleg gepland met andere leden van de RvT.

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 23 juni 2024 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Mirjam Langelaar, secretaresse van de RvT via debibliotheek@achterhoeksepoort.nl

Voor vragen over de procedure kun je bellen naar 088-0062929 en voor inhoudelijke vragen naar Alain van de Haar via 06-81577812.