Leven Zonder Letters

Heb je het leuke programma 'Leven Zonder Letters' met Frans Bauer al gezien? Hierin volgt Frans twaalf mensen die laaggeletterd zijn.

Hij loopt met ze mee in hun dagelijks leven, maar probeert ze ook een hart onder de riem te steken en het vertrouwen in zichzelf terug te vinden. Hij daagt ze uit om hun grootste onzekerheid te lijf te gaan. Langzaam ontdekken ze dat wanneer je om hulp vraagt er best veel mogelijk is en er worden stappen gezet. 

Deze twaalf mensen zijn niet alleen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak overheerst bij hen een gevoel van schaamte waardoor ze niet om hulp durven te vragen.

DigiTaalhuis

Ken jij of ben jij iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Kom dan eens langs in de bibliotheek. Al onze vestigingen hebben een DigiTaalhuis. We bieden allerlei basiscursussen aan op het gebied van lezen en schrijven en digitale vaardigheden.

Heb je vragen aan het DigiTaalhuis? Neem dan telefonisch contact op via 088-0062999. 

Ik wil meer weten over het DigiTaalhuis!

Ik wil Leven Zonder Letters terugkijken!

Alles over taal: aanbod NPO