Over ons

Missie

De Bibliotheek Achterhoekse Poort ondersteunt deskundig ieders ontwikkeling! We nodigen iedereen van harte uit:

 • te ontmoeten
 • te delen
 • te leren
 • te lezen

Visie

 • wij bieden iedereen een inspirerende plek om te werken, verblijven, ontmoeten, delen, leren en lezen;
 • wij staan midden in onze gemeenschap en werken samen met (lokale) partners;
 • wij stimuleren leesplezier en bepleiten het belang van (digi)taalvaardig zijn;
 • wij bieden toegang tot kunst en cultuur;
 • iedereen geletterd;
 • iedereen voelt zich thuis in de bibliotheek;
 • iedereen weet waar de bibliotheek voor staat.

de Bibliotheek Terborg (hoofdkantoor)

Post- en bezoekadres: Herman van Velzenstraat 1, 7061 DD, Terborg
Telefoon: 088-0062929
E-mailadres: debibliotheek@achterhoeksepoort.nl


ANBI

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang en onder meer dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wil je een schenking doen aan Stichting Basisbibliotheek de Achterhoekse Poort? Neem dan contact op met Joyce Holthausen via bovenstaande gegevens.

Statutaire naam: Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort 

Statutaire zetel: gemeente Oude IJsselstreek

KvK nummer: 41046201

BTW-nummer: NL810028347B01

IBAN: NL39 RABO 0112.3437.83

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Bibliotheek Achterhoekse Poort houdt toezicht op het bestuur van de Bibliotheek, conform de Governance Code Cultuur en met inachtname van hetgeen in het directiestatuut van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is verwoord. Jaarlijks evalueert zij haar eigen functioneren en bespreekt dat met de directeur/bestuurder. Het hele functieprofiel staat hier.


De RvT is betrokken bij het bestuurlijk overleg met de beide opdrachtgevers, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De RvT stelt o.a. de begroting en jaarrekening vast, spreekt structureel over de voortgang van het te voeren beleid, het realiseren van doelstellingen en plannen, de gang van zaken in de organisatie en de interne en externe communicatie. 


De RvT is als volgt samengesteld: Alain van de Haar (voorzitter), Jeanine Nijhof, Harry Ketelaars, Wilma Mossink en Piet Litjens.

Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht

Alain van de Haar Jeanine Nijhof
2019
2020
2021
2022
2023 Benoemd (in januari)
2024 Benoemd (in januari)
2025
2026
2027 Aftredend en herkiesbaar (in januari)
2028 Aftredend en herkiesbaar (in januari)
2029
2030
2031 Aftredend (in januari)
2032 Aftredend (in januari)
Wilma Mossink Piet Litjens
2019 Benoemd (in december)
2020
2021 Benoemd (augustus)
2022 Aftredend en herkiesbaar (in december)
2023
2024
2025 Aftredend en herkiesbaar (augustus)
2026 Aftredend (in december)
2027
2028
2029 Aftredend (augustus)

De volgende uitgangspunten gelden bij de opstelling van dit rooster:

 • Het bestuur c.q. de Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 7 personen
 • De startsituatie gaat uit van juli 2005
 • Raad van Toezichtleden treden zoveel mogelijk volgtijdig af
 • De eerste termijn kan korter zijn dan de maximale duur van 4 jaar, de tweede termijn duurt maximaal 4 jaar
 • Raad van Toezichtleden met een 'specialime', treden bij voorkeur na elkaar af
 • Het 'oudste' bestuurslid treedt in beginsel na de eerste periode als eerste af en wordt daarna herkiesbaar

Directeur-bestuurder

Joyce Holthausen

j.holthausen@achterhoeksepoort.nl

06-45280526

 

Teamleider educatie / projectleider dBoS: Ellen Wiegerinck e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl 06 - 44916526
Teamleider publieksdiensten: Mieke de Vette m.devette@achterhoeksepoort.nl 06 - 52343005
Programmamaker en coördinator Taalhuis: Annet Wamelink a.wamelink@achterhoeksepoort.nl 06 - 18198026
Medewerker PR & Communicatie: Minouk Woltering m.woltering@achterhoeksepoort.nl 06 - 15485498

Wil je bij ons werken?

Neem dan hier eens een kijkje.