Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring wordt uiteen gezet hoe Bibliotheek Achterhoekse Poort omgaat met de persoonsgegevens die o.a. verwerkt worden in transacties, website en bibliotheek.nl gebruik.

Privacy-verklaring organisatie De Bibliotheek Achterhoekse Poort

Organisatiegegevens

Officiële organisatienaam: Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort, gevestigd aan Herman van Velzenstraat 1, 7061 DD Terborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Bibliotheek Achterhoekse Poort, Herman van Velzenstraat 1, 7061DD  Terborg, debibliotheek@achterhoeksepoort.nl

Mieke de Vette is de functionaris Gegevensbescherming van de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Zij is te bereiken via debibliotheek@achterhoeksepoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bibliotheek Achterhoekse Poort verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch en bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Bibliotheek Achterhoekse Poort verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via debibliotheek@achterhoeksepoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Bibliotheek Achterhoekse Poort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van de Bibliotheek Achterhoekse Poort als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek (van de Koninklijke Bibliotheek). 
 • De Bibliotheek Achterhoekse Poort analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Bibliotheek Achterhoekse Poort bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: lidmaatschap gegevens > een jaar na beëindiging van jouw abonnement.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bibliotheek Achterhoekse Poort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Bibliotheek Achterhoekse Poort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Verklaring online bibliotheekgegevens

Online Bibliotheek

Met de abonnementen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort kun je ook gebruik maken van de online Bibliotheek, met toegang tot e-books en luisterboeken. De online Bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van de Bibliotheek Achterhoekse Poort en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek Achterhoekse Poort gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door de Bibliotheek Achterhoekse Poort en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- E-mailadres
- Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer 

De Bibliotheek Achterhoekse Poort wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de KB uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB je als lid van de Bibliotheek Achterhoekse Poort herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan jouw registratie. De KB verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring. De volgende gegevens worden met de KB gedeeld:
- Geboortedatum (controlevraag)
- ISIL-code (aanduiding van de Bibliotheek Achterhoekse Poort)
- Lidmaatschapsnummer bij de Bibliotheek Achterhoekse Poort
- Pasnummer
- Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de KB dat door aan de Bibliotheek Achterhoekse Poort om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan de Bibliotheek Achterhoekse Poort betaalt. De Bibliotheek Achterhoekse Poort kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over jouw lidmaatschap, en je informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoor worden de volgende gegevens door de KB met de Bibliotheek Achterhoekse Poort gedeeld:
- pasnummer
- Actief e-booklener (ja/nee)

De KB deelt niet met de Bibliotheek Achterhoekse Poort welke e-books je hebt geleend.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bibliotheek Achterhoekse Poort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De Bibliotheek Achterhoekse Poort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar debibliotheek@achterhoeksepoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Bibliotheek Achterhoekse Poort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bibliotheek Achterhoekse Poort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via debibliotheek@achterhoeksepoort.nl

 

Terborg, maart 2024