Aangepaste openingstijden

Tijdens de zomervakantie, van 13 juli t/m 25 augustus, zijn onze openingstijden iets anders dan normaal. Wat er precies anders is, zie je hier.

de Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

Wat biedt de Bibliotheek op school?

Netwerk van bibliotheek, onderwijs en gemeente, waarin zij een gedeelde visie en gezamenlijke doelen op het gebied van lezen en mediawijsheid borgen in hun beleid.
Expertise via deskundige bibliotheekmedewerkers en door scholing van een eigen leescoördinator.
Collectie door het inrichten van een fysieke schoolbibliotheek, eventueel aangevuld met het reserveren en laten bezorgen van boeken via de digitale bibliotheek, het klassikaal lenen in een (mobiele) vestiging, het huren van projectcollecties of combinaties hiervan.
Lees- en mediaplan voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma.
Monitor voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen en het leesklimaat, leesbeleid en de kennis en kunde rondom informatievaardigheden in de school.
Lezen door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij lezen, voorlezen, praten over boeken en lezen thuis.
Mediawijsheid met aandacht voor informatievaardigheden in een doorgaande leerlijn en handvatten om mediawijsheid beter op de agenda te zetten.
Digitaal portaal waar leerlingen boeken zoeken en reserveren, waar ze worden gestimuleerd en verleid tot lezen, hun leeshistorie bijhouden en waar ze informatie vinden.

Meer informatie

Heb je interesse en wil je meer weten over de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met Ellen Wiegerinck via e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl